Jouw locatie

Je locatie bepaalt de valuta en het land waarnaar je kunt verzenden.

Reviews

Officiële Urban Iki Brandstore
Gratis verzending vanaf € 50,-

Privacy Statement

Urban iki vindt het zorgvuldige omgaan met persoonsgegevens belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. OGK Europe BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Omdat onze gegevensverwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregeling vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 15 januari 2017.

Vastleggen persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op onze website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden door ons verwijderd. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij u wel vragen om u adequaat te identificeren.

Klantgegevens/plaatsen van bestellingen

Wij slaan klantgegevens op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst die u met ons sluit. Denk hierbij aan uw naam, uw adresgegevens, uw e-mailadres en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Deze gegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestelgegevens van dat moment. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te kunnen leveren, om betalingen af te handelen en om – indien nodig – met u in contact te treden over de uitvoering over de overeenkomst.

Registratie

Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website, is het mogelijk om te registreren. Na registratie bewaren wij de door u ingevoerde gegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij zo nodig met u in contact kunnen treden in verband met de uitvoering van de overeenkomst en zodat wij u een overzicht kunnen tonen van de door u geplaatste bestellingen.

E-mail en nieuwsbrief

Indien u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij gebruiken uw e-mailadres die wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten. U kunt zich hiertegen verzetten door gebruik te maken van de afmeld mogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw e- mailadres wordt niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwbrief bevat een link waarmee u zich weer kunt afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld uw adresgegevens aan de door ons ingeschakelde bezorger, zodat deze het bestelde product bij u kan afleveren. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens bovendien overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden voor u kan afstemmen. . Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens wordt verwerkt in overeenstemming met Klarna’s eigen privacyverklaring.

 

Diensten van Google

Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt geheel geanonimiseerd overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij gebruiken de verkregen informatie om onze website te optimaliseren.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Middels deze cookies kunnen wij bijhouden welke pagina’s u opvraagt. Deze informatie gebruiken wij om uw instellingen te onthouden, om te zorgen dat u tijdens een sessie ingelogd blijft en zodat wij u een overzicht kunnen bieden van de door u als laatst bekeken producten. Op deze manier kunnen wij het gebruiksgemak van onze website optimaliseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via uw browserinstellingen. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van het website beperken.

Wij maken op onze website slechts gebruik van cookies die de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website verbeteren. Wij maken dus geen gebruik van zogenaamde ‘tracking cookies’ ten behoeve van marketingdoeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken onder andere gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Websites van derden

Onze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijziging Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen, inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@urbaniki.com

of per post aan:

OGK Europe BV
Rudolf Dieselstraat 15
7442 DR Nijverdal

KvK-nummer: 64215350
BTW: NL 855569475B01